1. Alexa, cancel.
 2. Alexa, disable [skill].
 3. Alexa, enable [skill].
 4. Alexa, help.
 5. Alexa, louder.
 6. Alexa, mute.
 7. Alexa, open [skill].
 8. Alexa, repeat.
 9. Alexa, set volume to [10].
 10. Alexa, set volume to [5].
 11. Alexa, softer.
 12. Alexa, stop.
 13. Alexa, turn down the volume.
 14. Alexa, turn it down.
 15. Alexa, turn up the volume.
 16. Alexa, unmute.
 17. Alexa, volume [1-10].